EDSBERGS BYGDEGÅRDSFÖRENING - STYRELSE
  • Ordförande:Kerstin Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91 FJUGESTA
Telnr: 0585-281 50 
Mobil: 0703405382 
Epost: kerstin@leijonborg.nu

  • Vice Ordförande:Mats Köhlström
Timmermansgården
716 91 FJUGESTA
Telnr: 0585-28050 
Mobil: 073-9641700 
Epost: mats@lindinforvaltning.se

  • Sekreterare:Marie Larsson
Älvestavägen 38
692 92 KUMLA
Mobil: 070-2206309 
Epost: mvk.larssson@gmaile.com

  • Vice Sekreterare:Yvonne Eriksson
Kvistbro
716 93 FJUGESTA
Telnr: 0585-20013 
Mobil: 070-6226243 
Epost: eriksson_yvonne57@hotmail....

  • Kassör:Inge-Marie Viktorsson
Villavägen 4
696 76 ZINKGRUVAN
Mobil: 073-8230336 
Epost: inge-marie.v@hotmail.com

  • Byggnadsansvarig:Mats Köhlström
Timmermansgården
716 91 FJUGESTA
Telnr: 0585-280 50 
Mobil: 073-9641700 
Epost: mats@lindinforvaltning.se
  • Programansvarig:Inger Medin
Östra Långgatan 19
716 30 FJUGESTA
Mobil: 070-4325183 

  • Ersättare:Rev ers. Carolina Lindqvistrss
Frösvi
716 91 FJUGESTA
Mobil: 070-5115846 
Epost: carolina@frosvi.se
  


  • Revision:Agneta Viktorsson
Frösvi
716 91 FJUGESTA
  Gunnar Carlsson
Höglunda
716 91 FJUGESTA

  • Valberedning: